BPO・Bảng lương.BPO・ペイロール事業

Sử dụng công nghệ hợp nhất dữ liệu về trung tâm công nghệ tính toán tiền lương được phát triển trong ngành kinh doanh nhân sự ở Nhật Bản, không chỉ có độ chính xác và tốc độ cao mà còn có chi phí thấp cũng được thực hiện bằng cách kết hợp với dịch vụ ngoại biên.

日本の派遣事業にて培った、センター集約化技術と、給与計算技術を駆使し、正確性とスピードは勿論のこと、オフショアサービスとのハイブリッドにより低コストを実現いたします。

Dịch vụ nhập dữ liệu

Một trạng thái làm kinh doanh máy tính cá nhân.

Không chỉ nhập dữ liệu số mà còn xử lý dữ liệu bằng tiếng Nhật (họ tên, địa chỉ).
Dịch vụ nhập liệu của công ty chúng tôi đảm bảo tính chính xác, ổn định bằng việc đồng nhất nhập liệu 2 lần với chi phí thấp.

Ví dụ điển hình
 • Phiếu điều tra
 • Dữ liệu hóa thông tin cá nhân
 • Dữ liệu hóa chấm công (thẻ chấm công)…

Dịch vụ tính lương(đối với Nhật Bản)

Máy tính và hình ảnh của tài liệu.

Dịch vụ tính lương.

Các nhà quản lý Nhật Bản đã am hiểu với luật lao động và luật thuế thu nhập của Nhật Bản sẽ giám sát công việc chặt chẽ, vì vậy luôn đảm bảo việc xử lý ở nước ngoài cũng an toàn.
Về việc tính lương thì không ít người sẽ hình dung được những nghiệp vụ liên quan đến tiền lương như quản lý những thông tin chấm công, bảo hiểm, hành chính – nhân sự,và những nghiệp vụ liên quan đến tiền thuế…

Những nhiệm vụ quản lý thông tin và thủ tục khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và hình thức của mỗi công ty. Ví dụ, có những công ty thực hiện tính toán lương theo các doanh nghiệp chung, hoặc là có những công ty kế toán, nhân sự sẽ làm việc đó.Vì lý do này, chúng tôi không phải là dịch vụ ASP cố định, thường được tìm thấy ở những người thuê ngoài lớn. Chúng tôi sẽ đề xuất kế hoạch phù hợp nhất cho công ty của bạn theo mẫu, yêu cầu và vấn đề của công ty bạn.

(Lưu ý) Đối với công việc liên quan đến bảo hiểm sẽ được xử lý bởi một công ty đối tác tại Nhật Bản.

Lịch và bút ảnh.

Dịch vụ điều chỉnh dữ liệu thuế cuối năm.

Cuối năm là quãng thời gian bận rộn nhất trong năm của các công ty.『Tăng thêm nhân lực?』『Tăng chi phí cho nhân lực?』… là những vấn đề mà mọi công ty đều gặp phải vào cuối năm. Chúng tôi sẽ giới thiệu hỗ trợ các quý khách hàng giải quyết các vấn đề trong quãng thời gian này.

Đặc tính của dịch vụ:
 • Tiếp nhận giải quyết hỗ trợ dù chỉ là điều chỉnh thuế cuối năm, sẽ thuận tiện hơn khi bao gồm cả tính lương cho nhân viên.
 • Tiếp nhận hỗ trợ trên trang WEB, không chỉ máy tính mà có thể sử dụng từ điện thoại.
 • Tiếp nhận hỗ trợ trên trang WEB, tính chính xác và tốc độ nhanh.
 • Dữ liệu được xác minh nhiều lần không thể sai lệch nên quý khách hàng có thể yên tâm.
 • Tạo dữ liệu phù hợp với phần mềm bảng lương của quý công ty.
 • Dựa trên dịch vụ ngoại biên (Offstore) để chi phí thấp.

Một trạng thái của việc sử dụng một máy tính.

Dịch vụ cập nhật dữ liệu thuế cư trú đặc biệt.

Sau công việc điều chỉnh thuế cuối năm là công việc cập nhật mới thuế cư trú. Đầu năm là quãng thời gian mà những vấn đề thay đổi nhân sự, tăng lương, tính toán tiền bảo hiểm xã hội, chuẩn bị tiền thưởng hè,và rất nhiều vấn đề làm cho những người phụ trách trở nên rất bận rộn.

Đặc tính của dịch vụ:
 • Tiếp nhận giải quyết dù chỉ là làm mới dữ liệu thuế cư trú đặc biệt.
 • Dữ liệu được xác minh nhiều lần không thể sai lệch nên quý khách hàng có thể yên tâm.
 • Tạo dữ liệu phù hợp với phần mềm bảng lương của quý công ty.
 • Dựa trên dịch vụ ngoại biên (Offstore) để có chi phí thấp.

Japanese

データエントリーサービス

パソコン業務を行なっている様子

数字入力だけでなく、日本語入力(氏名や住所等)のデータエントリーにも対応いたします。
当社データエントリーサービスは、同一データの2回入力を基本として、安定した入力精度・品質を低コストで実現いたします。

活用事例
 • アンケート集計
 • 個人情報データ化
 • 勤怠情報(タイムカード)のデータ化など

給与計算代行サービス(日本国向け)

電卓と書類の写真

給与計算代行

日本の労働法及び所得税法を熟知した日本人管理者が常駐し、業務を指揮監督しますので国外の処理でも安心です。
ペイロールサービスといえば、給与計算業務をイメージする方が少なくありません。一口に給与と言っても、ご存知の通り、勤怠はもちろん、保険・人事・経理との情報や授受がございますし、具体的な業務としても、社員情報をはじめ、税金や保険手続との連携も必要になります。

これらの情報管理や手続業務は、各企業様の組織や形態によって、組織内での取扱い範囲が異なります。例えば、給与計算を総務で行っている企業様もあれば、人事若しくは経理で行っている企業様もございます。そのため弊社では、大手のアウトソーサーにありがちな、固定ASPサービスではなく、企業様の形態やご要望・問題・課題に応じて、貴社にとって最適なプランをご提案させていただきます。

(注)保険関連の業務につきましては、日本国内の提携社労士の対応となります。

カレンダーとペンの写真

年末調整データ作成サービス

予定されている季節業務とはいいながら、人事・総務にとっては年間最大の繁忙期ではないでしょうか?
「増員集まる?」「人件費増える…」などなど毎年お困りの皆様に年末調整サポートをご紹介します。

サービスの特徴
 • 年末調整対応のみでもOK、給与計算代行とセットでさらに便利
 • WEB対応により、PCだけでなく携帯からも申告可能です
 • WEB対応により、正確性とスピードを両立
 • データは複数回入力によるベリファイを実施しますので間違いがなく安心
 • 貴社給与ソフトに合わせたデータの作成が可能
 • オフショアによる低コストの実現

電卓を使用している様子

特別徴収住民税年次更新データ作成サービス

年末調整処理業務に次いで作業ボリュームの高い住民税の年度更新業務。年度初めは、人事異動、昇給、社会保険料算定、夏季賞与支給準備と、いくつかの年度業務が重なる時期でもあり、多くの担当者様が繁忙にお悩みです。

サービスの特徴
 • 特別徴収住民税更新データ作成のみでもOK
 • データは複数回入力によるベリファイを実施しますので間違いがなく安心
 • 貴社給与ソフトに合わせたデータの作成が可能
 • オフショアによる低コストの実現